...

Cynhyrchu Hyblyg

Cyfateb Allbwn Bio-nwy â Grid Nwy pan fo galw

Mae'r Ganolfan TA yn datblygu proses fiolegol a fydd yn caniatáu i fio-nwy gael ei gynhyrchu 'yn ôl y galw' i gyd-fynd â gofynion y grid nwy.

Mae gweithrediadau cyfredol TA yn tueddu i gynhyrchu nwy ar gyfradd gyson. Mae hyn yn cyfyngu ar y lleoliadau lle gellir chwistrellu bio-nwy wedi'i uwchraddio i'r grid nwy gan fod yn rhaid i'r rhwydwaith nwy gael digon o gapasiti gydol y flwyddyn i dderbyn yr holl nwy a gynhyrchir.

Mae'r Ganolfan TA yn gweithio gyda phartneriaid diwydiannol i ddatblygu proses a fydd yn caniatáu i ddeunydd organig a nwyon anorganig gael eu prosesu'n barhaus i gynhyrchu canolraddau prosesau biolegol. Gellir gwahanu a storio'r canolraddau hyn dros gyfnodau estynedig o amser, ac, yn unol â'r galw am y grid nwy, gellir eu trosi'n gyflym i fio-nwy.

Byddai datblygiad llwyddiannus y broses yn gwneud chwistrellu biomethan i'r grid nwy yn fwy cymwys mewn lleoliadau a allai fod wedi'u cyfyngu’n flaenorol gan gapasiti grid haf isel.